Coronamaatregelen kabinet voor het MKB

Het kabinet wil kleine en middelgrote ondernemingen helpen die in financiële problemen dreigen te komen door de uitbraak van het nieuwe coronavirus.

Momenteel zijn hiervoor 3 maatregelen getroffen:

  • Werktijdverkorting; de tijdelijke maatregel geldt voor bedrijven in Nederland die kunnen aantonen dat ze vanwege het coronavirus minstens twee weken 20 procent minder werk hebben. De maatregel duurt maximaal 24 weken.
  • Uitbreiding regeling Borgstelling BMKB; met dit borgstellingskrediet staat het ministerie voor een deel garant voor ondernemingen die een lening willen afsluiten, maar de financier niet genoeg zekerheid kunnen bieden. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.
  • Uitstel voor betalen van belasting; ondernemers die in de financiële problemen komen vanwege het coronavirus, kunnen bij de Belastingdienst vragen om uitstel van betaling van de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

Dreigt u met financiële problemen in het kader van de uitbraak van het nieuwe virus?
Neemt u dan even contact met ons op om te bekijken welke maatregel(en) bij u van toepassing is.